12/03/2018

Dobar brif kao temelj uspješne kampanje

ANA VUJADINOVIĆ // Copywriter

Čekajući Godoa (čitaj kvalitetan brif), nikako da se krene u pisanje strategije sa stopostotnom sigurnošću u podudaranje želja i zahtjeva klijenta sa mogućnostima kojima klijent raspolaže u datom momentu. Ali, rješenje mora postojati.

Dobar brif je gral svih uspješnih kampanja i projekata. Nažalost, kod nas, tačnije na našem tržištu, jako rijetko ćete biti prijatno iznenađeni izgledom i sadržajem brifa kada otvorite dugo isčekivani e-mail od klijenta. Klijenti mu ne pridaju puno značaja ne shvatajući da davanjem dobrog brifa daju svoj puni doprinos kako bi razvoj strategije dalje kampanje bio djelotvoran i kvalitetan. Koliko god se pričalo o tome, dobar brif i dalje ostaje u domenu stigme, mistična pojava, nevjerovatno dobra i značajna, ali nikada do sada još viđena (zvuči poput nedokučivog božanstva- vjeruješ u njega uporno iako ga nikada fizički nisi vidio i doživio? ).

Čekajući Godoa (čitaj kvalitetan brif), nikako da se krene u pisanje strategije sa stopostotnom sigurnošću u podudaranje želja i zahtjeva klijenta sa mogućnostima kojima klijent raspolaže u datom momentu. Zbog toga, rješenje mora postojati, a zove se dobra, stara SWOT analiza.

Kada nam neko djelanje postane rutina, uvjereni u svoje znanje i vještine,  nehajno preletimo preko početnih i ,,podrazumijevanih’’ stavki. E, tu počinju problemi: podrazumijevanje. Odmah ga zaboravite ukoliko planirate da se bavite marketingom. Dobra i čvrsta baza je ono što je neophodno kako bi naš rad davao rezultate na duge staze, a da bismo imali čvrstu bazu moramo do najsitnijeg detalja da istražimo kako samo poslovanje našeg klijenta tako i stanje na tržištu, nepodrazumijevajući apsolutno ništa. Bez dobre osnove, uspješna kampanja se neće desiti.

Brif od klijenta će vam jako rijetko (čast izuzecima) dati dovoljno prostora za kreiranje  čvrste i jake baze, ali evo rješenja kako da dođete do smjernica koje će egzaktno i precizno postaviti kamen temeljac vaše kampanje. 

U savršenim okolnostima, SWOT analizu radimo kroz komunikaciju sa klijentom. Kroz pitanja koje ova analiza podrazumijeva, i odgovore koje će vam klijent dati, imate šansu da se nađete na dobrom putu. Veoma važna stvar koju morate napomenuti svom klijentu je da na vaša pitanja mora odgovarati krajnje iskreno, realno i objektivno ( klijentova subjektivna slika o svom poslovanju ne smije biti mjerodavna), jer u suprotnom sav trud pada u vodu. Pa da počnemo.

SWOT analiza sastoji se od četiri segmenta: Strenghts (S), Weeknesses (W), Opportunities (O) i Threats (T).  Naglašavam, klijent mora biti krajnje objektivan. Dešava se da klijent, odgovarajući na detaljna pitanja SWOT analize, zaključi da još uvijek nije spreman za kampanju, i odustane od bilo kakve akcije do daljnjeg. I to je dobar rezultat SWOT analize: vaš klijent neće baciti novac, neće trošiti svoje i vaše vrijeme i, najzad, neće kriviti vas za loše rezultate.

Prvi segment je snaga. U ovom dijelu, ohrabrite svog klijenta- neka iskreno i bez lažne skromnosti odgovori na pitanja, a neka od njih mogu biti sledeća: Šta je to što vas čini boljim u odnosu na konkurenciju?  Šta je to što vam pomaže da ostvarite poslovne ciljeve?

Snaga predstavlja prednosti i potencijal firme ili proizvoda/brenda, ono što ga čini dobrim i stabilnim, I daje mu prednost u odnosu na konkurenciju. Klijent će na pitanja ovog tipa vjerovatno imati spreman odgovor. Na vama je da zadržite klijentov entuzijazam i kada pređete na detaljan popis stvari koje se tiču drugog segmenta, a to su slabosti.

SLABOSTI su sve loše osobine firme ili proizvoda/brenda, a mogu se naći u bilo kojem polju poslovanja koje nije u rangu najboljeg ili prihvatljivog. Kada želite da definišete slabosti, neki od primjera pitanja koje morate postaviti klijentu su sledeća: Šta konkretno sprečava realizaciju zadatih ciljeva? U idealnim okolnostima, šta je to što biste unaprijedili i poboljšali u poslovanju? Upozorenje da odgovori budu objektivni ovdje itekako važi. Izbjegavajte situacije u kojima iz učtivosti izgovorite ,,pa i nije tako strašno’’, jer zapravo jeste. Sve što je slabost je potencijalni inicijator katastrofe i kraha kampanje. Nabrojte slabosti i pretvorite ih u planove na kojima ćete raditi i postepeno smanjivati njihov broj.

Već smo naveli dva segmenta od četiri. Ostaju nam još prilike i prijetnje. Sada je vrijeme da napravimo razliku između segmenata. Prilikom ovog dijela analize, uočićete: snaga su pozitivne a slabosti negativne unutrašnje okolnosti, dok su prilike pozitivne a prijetnje negativne spoljašnje okolnosti. Dakle na snage i slabosti, tačnije na unutrašnje faktore, možemo uticati jer se tiču konkretnih internih postupaka i rješenja unutar poslovanja našeg klijenta. Nad njima imamo kontrolu i uticaj, dok su prilike i prijetnje okolnosti na koje ne možemo uticati, ali ih možemo na vrijeme prepoznati i preduhitriti, jer će nas u suprotnom usporiti na putu do konačnog cilja, do kvalitetne i djelotvorne kampanje.

U sledećem dijelu bavljenja ovom temom, osvrnućemo se na spoljašnje faktore, prilike i prijetnje, i zaokružiti priču o SWOT analizi kao alatu za kreiranje valjanog i pouzdanog brifa koji rezultira kvalitetnom kampanjom.

it
objectives
Need to get in touch with our team? We're all ears.

Contact

We are here for you :)