Social Media Manager

Kreativna i dinamična pozicija u marketing sektoru, koja obuhvata rad sa različitim klijentima i čiji je fokus na njihovom predstavljanju u digitalnom svijetu i na najpoznatijim društvenim mrežama. Komunikacija sa klijentima, kreativan rad i osmišljavanje kampanja, plasiranje i objavljivanje različitog sadržaja prestavlja dio svakodnevnih aktivnosti ove pozicije.


Kratak opis posla:
Kreativna i dinamična pozicija u marketing sektoru, koja obuhvata rad sa različitim klijentima i čiji je fokus na njihovom predstavljanju u digitalnom svijetu i na najpoznatijim društvenim mrežama. Komunikacija sa klijentima, kreativan rad i osmišljavanje kampanja, plasiranje i objavljivanje različitog sadržaja prestavlja dio svakodnevnih aktivnosti ove pozicije.

Zaduženja i odgovornosti:
• Priprema strategiju i plan objava online nastupa na društvenim mrežama;
• Radi na kreiranju, plasiranju i promovisanju sadržaja na svim društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube);
• Izrađuje analizu konkurencije kao i razna druga istraživanja u koordinaciji sa digital marketing managerom za potrebe klijenata i/ili kompanije;
• Radi na kreiranju i plasiranju kratkoročnih kampanja u cilju povećanja svijesti o brendu, prodaji i istraživanju ciljne grupe i tržišta kako za klijente tako i za kompaniju;
• Vrši kontrolu rezultata rada i izvještava marketing menadžera i klijenta;
• Prati i optimizuje troškove budžeta za rad na kampanjama;
• U saradnji sa koordinatorom sektora za marketing unaprijeđuje proizvode kompanije u dijelu online marketinga;
• Realizuje poslovne zadatke zadate od strane koordinatora sektora za marketing i digital marketing managera;

Obrazovanje i iskustvo:
• radno iskustvo najmanje 2 godine dana na istom radnom mjestu;
• posebni uslovi: Ads Manager, znanje engleskog jezika, osposobljenost za rad na računaru (MS Office);

Odgovara:
• Digital Marketing Manageru;

Apply now

Job offer has exipred :(

objectives
Need to get in touch with our team? We're all ears.

Contact

We are here for you :)